Gambar Penyelaras PPG IPGKI
MAKLUMAT KONVOKESYEN PPG 2016
by Penyelaras PPG IPGKI - Khamis, 25 Ogos 2016, 10:39
 
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, Pelajar-pelajar Kohort 2 dan Ambilan Khas (1) Konvokesyen 2016 Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia akan diadakan pada 7 hingga 12 November 2016 bagi penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP-PJJ) bagi Program Pensiswazahan Guru (PPG).Segala maklumat boleh hubungi Jabatan Hal Ehwal Pelajar (JHEP) IPG Kampus Ipoh kerana pengurusan konvokesyen adalah di bawah JHEP. SEbarang maklumat berkaitan konvokesyen, sila layari http://konvo.ipg.edu.my/pengumuman.php