Gambar Penyelaras PPG IPGKI
PENGHANTARAN DOKUMEN INTERSHIP 2015
by Penyelaras PPG IPGKI - Selasa, 8 September 2015, 10:08
 

Salam Sejahtera,

Peringatan penting untuk pelajar-pelajar PPG Kohort 2 dan PPG Ambilan Khas 2(Semester 8).

Pelaksanaan intership telah tamat pada 5 September 2015. Hantar dokumen selewat-lewatnya pada atau sebelum 15 September. Dokumen perlu dihantar:

    1)   Borang PR 5 dan borang kehadiran serah pada Pejabat Unit Praktikum

    2)   Fail Portfolio dan cakera padat (rakaman pengajaran) serah pada pensyarah penyelia      masing-masing.

Daripada: Unit Praktikum