Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa, tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya, inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan dalam pendidikan