Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan, membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian, serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian.