Kursus ini merangkumi konsep asas, prinsip dan fungsi, proses pelaksanaan, perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar, kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran.