Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan di sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan, penulisan laporan, penganjuran seminar, pembentangan kertas penyelidikan tindakan, pendokumentasian dan penerbitan artikel penyelidikan tindakan.