Seni Dalam Pendidikan merupakan satu kursus yang didedahkan kepada semua pelajar supaya dapat diaplikasikan dalam  pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. Komponen seni visual,, muzik dan pergerakan yang terkandung dalam kursus ini dapat membantu membina kepekaan persepsi, apresiasi, kesedaran estetik, pemikiran kreatif dan imaginatif melalui pelbagai aktiviti yang menyeronokkan sesuai dengan keperluan murid sekolah rendah.