Pelajar dalam bidang PSV dapat mengurus dan mengendali aktiviti/projek Seni 2Dimensi atau 3Dimensi dengan pertimbangan pelbagai kekangan kewangan, masa, tenaga manusia, bahan, peralatan dan kaedah.