Dalam kursus ini, pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri, sukatan dan pengendalian data. Perancangan dan pengajaran  berkesan bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu-isu utama yang berkaitan. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro.